Offices

Tokyo Head Office

Tokyo

Address: 1-9-12 Kita-otsuka, Toshima-ku, Tokyo 170-0004 Japan

Kawagoe

Kawagoe

Address: 591 Shimo-akasaka, Kawagoe, Saitama 350-1155 Japan

Oyama

Oyama

Address: 1-480 Inuzuka, Oyama, Tochigi 323-8678 Japan

Nagoya

Nagoya

Address: 5F, Tokai Kanden Bldg., 2-27-14 Izumi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi, 461-0001 Japan

Osaka

Osaka

Address: 12F, OAP Tower, 1-8-30 Tenmabashi, Kita-ku, Osaka City, Osaka 530-6012 Japan

Technical Centers

Okegawa

Okegawa

Address: 2-17 Akabori, Okegawa, Saitama 363-0002 Japan

  • Engine Systems and Components

Kawagoe

Kawagoe

Address: 591 Shimo-akasaka, Kawagoe, Saitama 350-1155

  • Filtration and Engine Peripherals

Takanezawa

Takanezawa

Address: 2021-8 Hoshakuji, Takanezawa-machi, Shioya-gun, Tochigi 329-1233 Japan

Numazu

Numazu

Address: 3744 Ooka, Numazu, Shizuoka 410-0022 Japan

Production: Engine Systems and Components

Tsuruoka Plant

Tsuruoka Plant

Address: 1-12-10 Takarada, Tsururoka, Yamagata 997-0011 Japan

Yamagata Plant (Nishimurayama-gun)

Yamagata Plant

Address: 443 Omi-shita, Oe-machi, Nishimurayama-gun, Yamagata 990-1122 Japan

Hirata Plant (Ishikawa-gun)

平田工場

Address: 104 Aza-kiriyama, Nagata, Hirata-mura, Ishikawa-gun, Fukushima 963-8205 Japan

Production & Logistics: Filtration and Engine Peripherals

Kawagoe Plant (Saitama)

Saitama Plant

Address: 591 Shimo-akasaka, Kawagoe, Saitama 350-1155 Japan

Mooka Plant (Tochigi)

Tochigi Plant

Address: 24-1 Matsuyama-cho, Mooka, Tochigi 321-4346 Japan

Kanuma Plant

Kanuma Plant

Address: 1625 Sendo, Kanuma, Tochigi 322-0002 Japan

Nogata Plant (Kyushu)

Kyushu Plant

Address: 4200-29 Kami-tonno, Nogata, Fukuoka 822-0003 Japan

Ibaraki Logistics Center

Ibaraki Logistics Center

Address: 1179 Takamori, Sakuragawa, Ibaraki 309-1246 Japan

Production Locations: Thermal Management

Oyama Plant

Oyama Plant

Address: 1-480 Inuzuka, Oyama, Tochigi 323-8678 Japan

Suzuka Plant

Suzuka Plant

Address: 3361-1 Ichigaya, Kou-cho, Suzuka, Mie 513-0836 Japan

Production Locations: Electronics & Mechatronics

Numazu Plant

Numazu Plant

Address: 3744 Ooka, Numazu, Shizuoka 410-0022 Japan

Gotemba Plant

Gotemba Plant

Address: 143-1 Jimba, Gotemba, Shizuoka 412-0047 Japan

as at October 1, 2022